Friday, 6 December 2013

LiLittle Cormorant-Phalacrocorax niger ttle Cormorant

Little Cormorant-Phalacrocorax niger - ಚಿಕ್ಕ ನೀರುಕಾಗೆ ೬೧ ಸೆಂಮೀ . ದೊಡ್ಡದು.  ಹಾವಿನಂತೆ ಬಳುಕುವ  ಕುತ್ತಿಗೆ. ಕಪ್ಪು ಹೊಳೆಯುವ ಮೈಬಣ್ಣ .ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಿನ್ಂತೆ ಬಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಚುಂಚು ಇದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಮುಳುಗಿ ಮೀನು ಜಲಚರಗಳನ್ನು  ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚುರುಕು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ  ಗುಂಪಾಗಿಯೂ  ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು. ಬಾತುಗಳ್ಂತೆ ಜಾಲಪಾದ ಇದೆ. ಇದು ನೀರಿನ  ಹಕ್ಕಿ.ಆದರೂ ಇದರ ಕೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಜಲ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಡ್ಳಾ ಗಿಡಗಳು , ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉದ್ದವಾದ  ಬಾಲ ಇದೆ.  ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದೇರೀತಿ ಇದೆ. ಕೊಳ, ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶ , ನದಿ  ಮುಖಜ ಹಿನ್ನೀರು , ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ,  ನೀರಿನ  ಹೊಂಡಗಳು. ಇದರ ಇರುವಿನ ಜಾಗ. ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೈನಾವರ , ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ ,ಪಾಕಿಸ್ತಾನ , ಶ್ರೀಲಂಕ ದಲ್ಲೂ ಹರಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು. ಕಡಿದಾದ ಬ್ಂಡ್ಡೆ


 ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಡ್ಡಿ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗೆ ಗೂಡಿನಂತೆ  ಕಾಣುವುದು.   ೪-೫ ನೀಲಿಛಾಯೆಯ ತಿಳಿಹಸಿರಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು. 

Sunday, 1 December 2013

Malabar Whistling Thrush-Myiophonus horsfieldii

Malabar Whistling Thrush-Myiophonus horsfieldii-ಮಲಬಾರ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ತ್ರುಶ್ - ಗೋಪಿ ಹಕ್ಕಿ, ಸರಳ ಸಿಳ್ಳಾರ , ಎಂದು ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ೨೫ ಸೆಂ. ಮೀ . ಉದ್ದದ ಹಕ್ಕಿ. ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು. ಮೈಬಣ್ಣ ಗಾಡ ನೀಲಿಕಪ್ಪು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಗಾಡ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದು. ಹಣೆ ರೆಕ್ಕೆಯ್ ಬುಡ ಅಂದ್ರೆ ಬುಜ ದಲ್ಲಿ ಕೊಬಲ್ಟ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಕ್ಕೆ  ಇದೆ. ಕಾಲು ಚುಂಚು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ . ಗಂಡು , ಹೆಣ್ಣು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪರ್ವತದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅತವಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಿಳ್ಳಿನ ರಾಗಾಲಾಪ ಮಾಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ  ಗೋಪಿ ಹಕ್ಕಿ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿರುವ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಕೊರಕಲಿನ (ಸರಳು)ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಳ ಸಿಳ್ಳಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು . ಇದರ ಇನ್ನೋಂದು ಉಪಜಾತಿ ಆಸಾಮದಲ್ಲಿದೆ.  ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಹಕ್ಕಿಗಿರುವ್ಂತೆ ಮುಂದಲೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇಲ್ಫ್ಲಇದು ಭಾರತದ ಈಷಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ  ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ , ಒರಿಸಾದ ಸಮಬಲ ಪುರ , ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶೇವರಿ ಪರ್ವತದ ಪ್ರದೇಶ , ಗುಜರಾತದ ಹೇಮತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದು. ಆದ್ರೂ ನೀರಿನ್ ಝರಿ ಹರಿಯುವ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ತೋ ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಫ಼್ಳಿನ ರಾಗಾಲಪ ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ್ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದು. ಇದು ಮನುಸಷ್ಯ ಸಿಳ್ಳ್  ನಂತೆ    ಇರುವುದು.  ಕೀಟ, ಜಲಚರಗಳು, ಏಡಿ, ಶಂ ಖದ  ಹುಳು, ಬಸವನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬಂಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಡೆದು ತಿನ್ನುವುದು. ಪರ್ವತಗಳ ನೀರು ಝಾರಿಯ ಕಲ್ಲು ಪದರುಗಳಲ್ಲಿ , ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು. ಹುಲ್ಲು, ನಾರು, ಬೇರು ಹತ್ತಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪುಕ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಹೊರ ಮೈಗೆ ಜೆಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಿಲಾಯ ಮಾಡುವುದು. ೩-೪ ಪೇಲ್ಫ ಬಪ್  ಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ತಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಗಂಡು ಬೆನ್ನು ಎರಡು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.  ಕಾಡು ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವ್ಂತೆ ಇವುಗ್ಳ್ ಇರುನೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕ್ಕರಿಯಾದ ಹಕ್ಕಿ . ಮುಂಜಾನೆ ಇದರ ಸಿಳ್ಳಿನ ರಾಗಾಲಾಪ ಕೇಳಿಸಲು ಉಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಗಿದೆ.


Wednesday, 27 November 2013

Birds of Muroor: WhiteTthroated Ground Thrush-Zoothera citrinaCyanotus

Birds of Muroor: WhiteTthroated Thrush-Zoothera citrinaCyanotus: WhiteTthroated Thrush-Zoothera citrinaCyanotus ಪ ಟ್ಟಿ ನೆಲಗುಟುರ  -ಮೈನಾ  ಹಕ್ಕಿ ಗಾತ್ರ , ಮೋಟು ಬಾಲದ ಹಕ್ಕಿ  ೨೫ ಸೆಂ ಮೀ ಉದ್ದ ಇದೆ. ರೆಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನು, ...

Birds of Muroor: Indian Rollar

Birds of Muroor: Indian: ಇ ದು ಇಂಡಿಯಾನ ರೋಲಾರ -ತಲೆ, ರೆಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಎದೆ, ಬೆನ್ನು ಮಣ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ , ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಂಭಾಗ್ ಕಂಡು ಬಣ್ಣಗೀರು ಇದೆ ಕಪ್ಪು ಚುಂಚು . ರೆಕ್ಕೆ ಬುಡ , ತುದಿ...

Indian

ಇ ದು ಇಂಡಿಯನ  ರೋಲರ  -ತಲೆ, ರೆಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಎದೆ, ಬೆನ್ನು ಮಣ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ , ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಂಭಾಗ್ ಕಂಡು ಬಣ್ಣಗೀರು ಇದೆ ಕಪ್ಪು ಚುಂಚು . ರೆಕ್ಕೆ ಬುಡ , ತುದಿ, ಪುಕ್ಕದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ್ ದಟ್ಟ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಹಾರುವಾಗ್ ಈ ಬಣ್ಣ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಮೂರು ವರುಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಗು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್೨೬ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್  ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಸ್ಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಚುಕ್ಕ ಚುಕಕ  ಎಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಂತೋಷ ವಾಯಿತು.  ಗಂಡು- ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಕಂಡಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಗನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಹಕ್ಕಿ. ಅದರ  ಕೂಗನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ್ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣುಗ್ಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕುರುಚಲು ಕಾಡು , ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ  ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ  ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಳ , ಕಪ್ಪೆ, ಮಿಡತೆ, ಹಾವುರಾಣಿ ಗಳನ್ನುಹಿಡಿಯುವುದು.ಹಾರಿದಲ್ಲಿಗೇ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಾನು ಹಿಡಿದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮರದ ಟೊಂಗೆಗೆ   ಅಥವಾ ತಂತಿಗೆ ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು. ಬಹಳ ನಿದಾನ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹಾರುವುದು. ಮಾರ್ಚ ದಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ , ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ಚೂರು ಸೇರಿಸಿ ಗೂಡು ಮಾಡುವುದು ೪-೫ ಹೊಳೆವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದವ್ರತ್ತಾಕಾರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ   ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಕ್ಕಿ . ಆದರೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು. ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಇರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹುಳಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ  ರೈತನ ಮಿತ್ರ . ದೊಡ್ಡತಲೆಯ ನೀಲಿ ಹಕ್ಕಿ, ಬ್ಲೂಜೇ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನೀಲಿ, ತಿಳಿನೀಲಿ , ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ತಲೆಯಲ್ಲಿಯ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಚುಂಚಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಹಣೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಕಾರ ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ಉಪಜಾತಿಗಳಿವೆ.
b
baNNa ha.

citteChitte

ಚಿಟ್ಟೆ  ಸಂಗದಲ್ಲೊಂದು ಪಯಣ
Saturday, 23 November 2013

WhiteTthroated Thrush-Zoothera citrinaCyanotus

WhiteTthroated Thrush-Zoothera citrinaCyanotus
ಪ ಟ್ಟಿ ನೆಲಗುಟುರ  -ಮೈನಾ  ಹಕ್ಕಿ ಗಾತ್ರ , ಮೋಟು ಬಾಲದ ಹಕ್ಕಿ  ೨೫ ಸೆಂ ಮೀ ಉದ್ದ ಇದೆ. ರೆಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನು, ಬಾಲ ತೆಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ .ತಲೆ , ಹೊಟ್ಟೆ.  ಕಿತ್ತಳೆ  ಬಣ್ಣ . ಕೆನ್ನೆಯಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪು ಗೆರೆ ಇರುವುದು ಗಂಡು. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕು ಕಿತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ . ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗೆ ನೀಲಿ  ಗರಿ ಇದ್ದರೆ   ಹೆಣ್ಣಿಗೆ  ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇರುವುದು. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಇರುವುದು. ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಮೈ ಭಾಗ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಹಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕ ಹೆಸರಿದೆ .ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ತೆರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತ ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ್ ಕೀಟ ತಿನ್ನುವುದು ಇದರ ಹವ್ಯಾಸ ಗ಼ಾಬರಿಯಾದಾಗ ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದು. ಹಿಮಾಲಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ.
ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಂದು ಹರೀಶ  ಕಳಿಸಿದ ಹಕ್ಕಿ ಗಂಡು ಗ್ಲಾಸಿನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದ ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ತೊಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸದಾ ಕಾಣುವುದು. ಮೇ ದಿಂದ ಜೂನ್ಫ಼್ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ  ಸಮಯ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವಹಿಸುವ್ ಇದು ಸಿಲ್ಲಿನ  ರಾಗಾಲಾಪ ಮಾಡುವುದು.

Friday, 11 October 2013

Birds of Muroor: long tailed scarletminivet-Pericrocotus ethologus

Birds of Muroor: long tailed scarletminivet-Pericrocotus ethologus: ಉದ್ದು ಬಾಲದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಹಕ್ಕಿ-ಸ್ಕಾರಲೆಟ್ ಮಿನವೇಟ- ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಹಕ್ಕಿ '

Thursday, 10 October 2013

Baya weaver Bird-Ploceus philippinus

Baya weaver Bird-Ploceus philippinus

 ಗೀಜುಗ -ಬಯಾ ವೀವರ್ ಬರ್ಡ-ಮನೆಗುಬ್ಬಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಸುಮಾರು 15 ಸೆಂಮೀ ದೊದ್ದದಾಗಿದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಂತೆ ಬಲವಾದ ಚುಂಚು ರೆಕ್ಕೆ ಕಂದುಬಣ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲ , ರೆಕ್ಕೆಯಮೇಲೆ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ರೇಖೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮರಿಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿಬಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ತಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, ಹಳದಿಬಣ್ಣ, ರೆಕ್ಕೆಯಮೇಲೆ ಕರಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ  ಗದ್ದೆ , ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು. ಪೈರು ಕೊಯ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ತಿನ್ನುವುದು. ಚಿರಿ, ಚರೀ, ಚಿರೀ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು. ಮೇ -ಸಪ್ಟಂಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳ ಸಮೀಪ  ಇರುವ  ಎತ್ತರದ ತಾಳೆ-ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಗರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಚೀಲದಂತಹ ಗೂಡನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು.ಮರದ ಗರಿಗಳ ತುಂಬಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 90 ಫೂಟು ಎತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಕಬ್ಬಿನ  ಎಲೆ ನಾರು ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ನಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ನಾಜೂಕಾದ ಗೂಡನ್ನು ನೈದು ಕಟ್ಟುವುದು. ಗಂಡುಹಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಅಂತಸ್ಸಿನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಗೂಡಿನ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕೆಳಗೆಟ್ಯೂಬಿನಂತೆ 2 ಫೂಟು ಉದ್ದ ಸಹ ಇರುವುದು. ಗೂಡಿನಉದ್ದ ಮೂರುವರೆ ಫೂಟ್ ಸಹಇರುವುದು  ಕೂಗು, ಇರುವ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ 2 ಬೇರೆ  ಜಾತಿಯ ನೇಕಾರ ಹಕ್ಕಿಇದೆ. ಕಪ್ಪು ಎದೆ ಗೀಜುಗ, ಪಟ್ಟೆ ಗೀಜುಗ.
 ಪಟ್ಟೆ ಗೀಜುಗ. -ಹಳದಿ ಎದೆಯಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳಿರುವ  ಗೀಜುಗ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ  ಚಾಪೆಹುಲ್ಲ್ಲಿನ  ನಾರಿನಿಂದ ನೈದು ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಗಂಡು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ  ಟ್ರಿ.ಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗಿಲಗಿಚ್ಚಿ ಸಪ್ಪಳದಂತೆ ಕೂಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನರ್ತಿಸಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.
ಕರಿ ಎದೆಯ ಗೀಜುಗಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ತಿಳಿ ಹಳದಿ  ಬಣ್ಣ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಟೋಪಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ  ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು  ಎದೆಯಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಂದುಬಣ್ಣದ  ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟೆ ಇರುವುದು.. ಹುಬ್ಬಿನಿಂದ ಗಲ್ಲದ ವರೆಗೆ ವ್ರತ್ತಾಕಾರದ  ಅಗಲವಾದ ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಮರಿಮಾಡದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದು.ನಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲಿನ ನಾರಿನಿಂದ ಗೂಡನ್ನ ನೈಯುವುದು. ಗೂಡನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಾಲವನ್ನು ಬೀಸಣಿಕೆಯಂತೆ ಬೀಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರೆಯುವುದು.ಚಿಲೀ ಚಿಲೀ ಚಿಲೀ ಎಂದು ಗಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳದಂತೆ ಸಿಳ್ಳಿನ ರಾಗಾಲಾಪ ಮಾಡುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಟೆಲಿಫೋನ್ ವಾಯರುಗಳಿಗೆ , ವಿದ್ಯತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಎತ್ತರವಾದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲು ಇರುವುದು.

ತೆಂಗಿನ ಮರದ ತುಂಬಾ ಗೂಡನ್ನುಕಟ್ವು ಇರುವುದು ಗೀಜುಗಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸಂಖೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಗುಬ್ಬಿಯಂತೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ . ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ.

ನೇಕಾರ ಹಕ್ಕಿಯ ಸುಂದವಾದ ಗೂಡು
ಗೂಡು


ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೂಡು ಗಂಡು ಗೂಡನ್ನು ನೈಯುತ್ತಿರುವುದು


Tuesday, 8 October 2013

Small Whisling Duck- Dendrocygna javanica

Small whisling Duck -ಸಿಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾತು - ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸುಮಾರು 20 ಮರಿಗಳಿದ್ದವು -ಸುಮಾರು 42 ಸೆಂ.ಮೀ ದೊಡ್ಡದಾದ ತಿಳಿ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬಾತುಕೋಳಿ.ಬಾಲದ ಮೇಲಗಡೆ ರೆಕ್ಕೆ ಚಾಕಲೇಟ ಬಣ್ಣ. ಪುಕ್ಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಗೆಂಪು ಬಣ್ನ ,ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬೂದು ಕಂದುಬಣ್ಣ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕು , ಜಾಲಪಾದ ಇದ್ದು ಹೇಟೆ ಕೋಳಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು.  ಕೊಳ, ಹಿನ್ನೀರು , ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ, ಕಮಲ , ಕವಳೆ ಹುಲ್ಲು ಜೊಂಡು ತುಂಬಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. 180 ರಿಂದ 200 ರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 6
, 8, 10 ಗುಂಪಿನಲ್ಲು ಇರುವುದು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತರಹದ ಬಣ್ಣ. ಮರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ, ಕಮಲ ಹುಲ್ಲು ಜೊಂಡು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಗದ್ದೆ , ನೀರಿನ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೊಗುವವು. ಸದಾ ಮೆಲು ಸಿಳ್ಳು ವ್ಹೀ,ವ್ಹೀಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು. ಇದರಿಂದಇದಕ್ಕೆ ಸಿಳ್ಳಿನ ಬಾತು ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಮಲ್ ರೆಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪುಕ್ಕದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣುವುದು ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ತುಂಬಾ ಕಾಣುವುದು. ಜಕನಾ, ಕೂಟ್ ಮೊದಲಾದ ನೀರ ಹಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವುದು.ಕಮಲದ ದಂಟು, ಹಸಿರು ಪಾಚಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಳು, ಚಿಗುರೆಲೆ ಇದರ ಆಹಾರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಜೂನ್ ದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಜೊಂಡು, ಕಮಲದ ಎಲೆಗಳ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲಿ 7ರಿದ 12 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಂತ ವರ್ಣದ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಮರಿಗಳ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.ಉಪ್ಪಿನ ಪಟ್ಟಣ, ಮೂರೂರು, ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರದ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿವೆ.Sunday, 6 October 2013

Birds of Muroor: long tailed scarletminivet-Pericrocotus ethologus

Birds of Muroor: long tailed scarletminivet-Pericrocotus ethologus: ಉದ್ದು ಬಾಲದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಹಕ್ಕಿ-ಸ್ಕಾರಲೆಟ್ ಮಿನವೇಟ- 


ಪಿಕಳಾರ ಅಥವಾ ಬುಲ್-ಬುಲ್ ಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು 18 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಇರುವುದು.ಕೆಂಡದಂತೆ ಚೆಂಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮೈಬಣ್ಣ. ಕಪ್ಪು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ. ಕಪ್ಪಾದ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳಿವೆ.ಇದು ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ. ಗಂಡು ಕೆಂಪು  ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಇದೆ. ಹಳದಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಬೂದು ತಲೆಭಾಗ ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗೆಇರುವುದು.
ಇವು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಂಬಳಿ ಹುಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು. ಎರಡು ಮೂರು ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಶಿರಸಿ, ಕುಮಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಾಗರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಸಪ್ಟಂಬರ್- ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಹಾರು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಡ್ರೇಂಗೋ ಸಹ ಇರುವುದು.  ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳಿರುವ ಮತ್ತಿ, ನೇರಳೆ, ಜಂಬೆ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವೀಸ್ವೀ ಎಂದು ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ತನ್ನ್ನಇರುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು.ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 5 ಉಪಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಬಾರ್ ಮಿನವೇಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಿನವೇಟ್, ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಮಿನವೇಟ್, ಕೀಟಾಹಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಪಕ್ಸಿಗಳಾದಇದನ್ನು  ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಫೆಜಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು
ಕರ್ನಾಟಕ, ಗಿಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ , ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸಾ, ಚೆನೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿವೆ.ತರೋಜಿ ಮಿನವೇಟ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೇರಳದ ವರೆಗೆ ಪಸರಿಸಿವೆ. ಆಶ್ಯೀ ಮಿನವೇಟ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಮರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭುಮಿಗೆ ನೇರವಾಗಿರುವ ಟೊಂಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು.  ನಾರು ಜೇಡರ ಬಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸುಕ್ಷ್ಮವಾದ  ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಛಾಯೆಯ ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ  3-4 ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು. ತತ್ತಿಯ ಅಗಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂದೆಂದು ಚುಕ್ಕಿಗಳಿವುದು. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಮರಿಯ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಉದ್ದಬಾಲದ ಮಿನವೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಿನವೇಟ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಕ್ಕಿ.

long tailed scarletminivet-Pericrocotus ethologus

ಉದ್ದು ಹಾಲದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಹಕ್ಕಿ-ಸ್ಕಾರಲೆಟ್ ಮಿನವೇಟ- ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಹಕ್ಕಿ'

Birds of Muroor: Bird news

Birds of Muroor: Bird news: Place- Bangalore-uttarahalli pond.   Time:12-30 noon to 2-25 pm.  Date: 21-8-2013 Taken video Rock pigen,black kite, brahmani kite-2,para...

Saturday, 5 October 2013

Scarlet Minvit

ತಾ: 3-4- ಅಕ್ಟೋಪಬ್ 2013, ಸ್ಥಳ: ವಾಟೆಕೆರೆ,ಮೂರೂರು, ತಾ: ಕುಮಟಾ
ಸ್ಕಾರ್ ಲೆಟ್ ಮಿನ್ವಿಟ್  ಕಂಡಿದೆ. . ಇದು ದಂಡು ಹಕ್ಕಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ ದಟ್ಟ ನೀಲಿ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಇದು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಹಕ್ಕಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಕಂಬಳಿ   ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಮರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ, ಡ್ರಂಗೋ ,ಕ್ಲೆರೊಪ್ಸಿಸ್, ಜೊತೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಉತ್ತಾ ಇರುವುದು.
Saturday, 21 September 2013

Gold fronted-Chloropsis

ಮೂರೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ವೀಡಿಯೋ 

Friday, 20 September 2013

Important things about Birds

ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು 
ಪರಿಸರ ಜಲಜಗತ್ತು , ಹಕ್ಕಿಗಳ  ಕೊಕ್ಕು ಕೂಡುವ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆ , ಕೆನ್ನೆ, ಗಂಟಲು , ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ,ಬೆನ್ನಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ (ರೆಂಪ )ಬೆನ್ನಿನ ನಡುಭಾಗ , ರೆಕ್ಕೆಯ ವಿಸ್ತಾರ , ಪಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಷ್ಠ್  ಭಾಗ (ವೆಂಟ ) ವಿವಿಧ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳ ಬಣ್ಣ , ಹಿಂಭಾಗದ ಗರಿ,  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ  ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ , ಕೆಳಭಾಗದ ಬಣ್ಣ , ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ  ಆಧರಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ 
 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ . 
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ  ಕಾರಣ  : ಮೇಲೆನಿನ್  ಎಂಬ ಕರಿಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ  ಕಣಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಕಾರಣ . ತಲೆ, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಕೊರಳು, ರೆಕ್ಕೆಗಳ  ಬಣ್ಣ  ಆಧರಿಸಿ -ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿ , ಒಳಜಾತಿ, ತಳಿ  ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಹ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದು. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಮೇಲಿರುವುದು. ಈ ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಮೇಲೆನಿಂನ್  ಕಾರಣ.  ಮೊಟ್ಟೆಗಳು  ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. (ಚ್ಚದ್ಮ ಬಣ್ಣ) ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಮೇಲ ನಿನ  ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪಿತ್ತ ಜನ ಕಾಂಗದಲ್ಲಿ  ಹುಟ್ಟುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಸೃವಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ - ಕಡುಗೆಂಪು , ಕಂದು , ಕಿತ್ತಳೆ, ಹಳದಿ, ತಿಳಿಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಗಳು ತಟ್ಟಿಯ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೆ ಮೂಡಿರುವ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ , ಹರಯದ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಗರಿಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು.
ಮೇಲೆನಿನ್  ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ದೃ ವ .  ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೃವಿಸಿದರೆ  ಹಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಗಿರುವುದು. ಲೂಸನಿಸ್ಫ ಎಂಬ ಇನ್ನೋಂದು ದೃವ  ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು.

ಬರ್ಡ್ಸ ಲೈಫ್ ಇಂಟ್ರನೆಶನಲ್  ಸಂಸ್ಥೆ . ಇದರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ -ನ್ಯಾಚುರಲ ಹಿಸ್ಟರಿ ಸೊಸೈಟಿ   ಬೊಂಬಾಯಿ ಇ ವುಗಳ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 
ಜತ್ತಿನಲ್ಲಿ -೮೫೦೦ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ . ಏಶಿಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ - ೨೭೦೦ ಪಕ್ಷಿಜಾತಿಗಳಿವೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ - ೪೦೦ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ - ನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ - ೧೦೨೯ ಜಾತಿಅಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೯೯ ಜಾತಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. 
೧೮೯೭ರಿಂದ ೧೯೨೯- ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ -ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಚಿಕೆ ( ಪೌನ ಆಫ್ಫ ಬ್ಫ಼್ರಿಟಿಷ  ಇಂಡಿಯ - ಬರ್ಡ್ ಸಿರೀಸ್ ) ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಧ್ಯನ ಆರಂಭವಾಯಿತು . ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಳಿವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾನೂನು ರಚಿಸಿ, ಜೈವಿಕ  ಏಕಾಂತ ವಲಯ , ಕೆರೆ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು , ಮರಳು ಪ್ರದೇಶ , ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ  ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ , ಪಕ್ಷಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
  
  ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು  ಡಾ॥  ಸಲೀಂ ಅಲಿಯವರು ೧೯೭೬ ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ  , ಜಾನ್  ಪೌಲೋಟ್ಟೀ  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮ , ಪಕ್ಷಿ ಶಕುನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಬಿದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನವೆಂಬರ್ ೧೨ ಇವರ್  ಜನ್ಮ ದಿನ ಇದನ್ನು 'ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಬರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ಟ  ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 

Friday, 23 August 2013

Bird survey in uttarahalli lake bangalore

Place :uttarahalli Bangalore.        Date: 21 to 23 - 2013 three days
Species- 25

Place :Uttarahalli Bangalore.        Date: 21 to 23 - 2013 three days
Species- 30
List of birds
1 Little egret -Egrettagarztta
2. Indian pond heron-Ardeol grayii
3. Little cormorant
4. White breasted waterhen
5. Perple moorhen
6. Common coot
7. Spot-billed duck
8. Spotted Munia
9. White breasted kingfisher
10. Red whiskered bul-bul
11 Large paid wagtail
12. Ashy warn warbler
13. Indian myna,
14. Bank Myna,
15. Jungle Myna
16. Parakeet
17. White throted Fantail-Fllaycatcher
18. Jorden,s Bushchat
19. Perple-rumpled sun bird - male-female
20. Tikes flower pecker
21. White cheeked barbet
22. Lineated Barbet
23. Spotted dove
24. Blue rock pigeon
25. Asian Koel ( Male & female)
26. Small owl (Male & Female)
27. Black kite
28. Brahmani kite
29 Common Buzzard
30. House Crow